Jølster IL

Årshjul

Årshjul

Januar:

 • Idrettregistreringa
 • Levere billag til rekneskapslaget
 • Levere årsmelding
 • Levere budsjett

Februar:

 • Levere politiattester
 • Fremje kandidat til Bragdstatuett
 • Saker til årsmøtet

Mars:

 • Søkje Sparbankstifing frist 15 mars.
 • Årsmøte
 • Konstituering av nytt styre

April:

Mai:

 • Tildeling av kulturmidler frå kommune. 

Juni:

Juli:

August:

 • Søkje om momskompensasjon, frist 15 aug. 

September:

 • Sende inn politiattester, 1 sept
 • Søkje sparebankstiftelsen, frist 15 sept

Oktober:

 • Frist før søknad om toppidrettsmidler til gruppeleiar.

November:

 • Søknad spelemidlar utstyr,  frist 15 nov)
 • Søknad om toppidrettsmidler til gruppeleiar.
 • Frist for invisteringstilskot 15 nov

Desember:

 • Oppdatert forslag til planverk for neste sesong
 • Handsaming av toppidrettssøknader, før 15 des.
 • Rapportering av aktive over 10 år,  Frist 15 des. 


Jølster IL

jolster.il@enivest.com

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift