Årsmøte 2018 - Saksdokument

 

Saksliste til Årsmøte i Jølster Idrettslag

 Borja  26.03.2019  kl 1900

Sak 1. Godkjenning av stemmerett

Sak 2. Godkjeing av innkalling, sakliste og møtereglar

Sak 3. Velje dirigent, skribent og to representantar til å skrive under protokollen

Sak 4. Handsame årsmeldingar

Sak 5. Handsame rekneskap og budsjett

Sak 6. Bragdstatuetten

Pause med lett servering 

Sak 7. «Heder og ære»

Sak 8.  Handsame idrettslaget sin organisasjonsplan

Sak 9. Informasjon om framdriften av hallprosjekta. Leiar i kvar arbeidsgruppe informerer.

Sak 10. Valg

Budsjett og rekneskap blir tilsendt ved førespurnad

Facebook

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift